top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

דמוקרטי או יהודי

דמוקרטי או יהודי Free minds 107

מאי 2013

יהודי או ערבי

השטחים שנכבשו על ידי צה"ל במלחמת ששת הימים המאוכלסים בתושבים ערבים הפכו,ברבות השנים לשטחים שבהם מתנהלת מדינת ישראל כריבון מוחלט , וכבר קרוב היום שחלקם יאומצו לליבת המדינה,ובכך תאבד מדינת ישראל את זהותה היהודית באשר מספר המוסלמים בה יהיה שווה או יהיה קרוב למספר היהודים .

המלקוח הטריטוריאלי הביא לשינוי דמוגרפי והוא התרחש כבר בפועל ומודחק אך על ידי הפרדה כמו לגאלית, בין תחומי מדינת ישראל שלפני יוני 1967 לבין שטחי הסיפוח. הציבור החושש לזהות המדינה אינו מוכן להשלים עם התוצאה המתמטית על פיה סיפוח אוכלוסיה מוסלמית גדולה מפחית ביחס את שיעור האוכלוסייה היהודית ומכאן עד לזעקות שבר בדבר הצורך לשמור על אופייה היהודי של המדינה על חשבון הויתור על ערכים דמוקראטיים קצרה הדרך.

דהיינו הציבור שהשלים עם העובדה שהכיבוש של שטחי יו"ש הושלם וכי גירוש האוכלוסייה המוסלמית באותם שטחים אינו אפשרי ,וכי הסיכוי שהפלסטינאים ינועו מרצונם מזרחה אפסי ,מחפשים דרך לשמור על "אופייה היהודי של המדינה",דהיינו על עליונות הקיבוץ היהודי על פני הקיבוץ הערבי מוסלמי,באמצעות שינוי קונסטיטוציוני במעמד שיהיה לכל אחת מהאוכלוסיות בעתיד.

דמוקרטי או יהודי

נצא ממצב היפותטי על פיו מדינת ישראל הייתה נוטשת את שטחי הכיבוש שמעבר לקו הירוק ובכך שומרת על מאזן דמוגרפי בו ליהודים יש רוב מוחלט בתחומי הקו הירוק הישן . במצב זה האם הייתה חברת הכנסת הטרייה רות קלדרון "מודאגת מכך שהדגש הוא על מדינה דמוקרטית וכמעט שאין ביטוי לאופייה היהודי של המדינה" ? ודאי שלא, שהרי מדובר היה באוכלוסיה יהודית ברובה המכריע והשאלה בדבר התנגשות כביכול בין אופי דמוקרטי לאופי ליהודי לא היה מתרחש כלל .

מהי מדינה "דמוקרטית"

על פי רוב מייחסים הפולמוסנים בשיח המתלהט ,למדינה דמוקראטית מצב בו שורר שיווין זכויות לכל אזרחי המדינה ללא הבדל בדתם במינם, או תרבותם. שוויון הכולל בעיקר את הזכות להצביע למוסדות המדינה ולהיבחר ,חלוקת משאבים שוויונית ,חופש לקיום פולחן דתי ללא התערבות המדינה וקיום חובות שוויוני ,נשיאה בנטל המס וביתר החובות האזרחיות .זכות שווה לחינוך ולשימור השפה והתרבות המאפיינת ציבור גם אם הוא מיעוט .

מהי מדינה "יהודית"

על פי אותם החוששים לזהות היהודית של המדינה, מדינה שהרוב היהודי נשמר בה דמוגרפית ,מדינה שהמיעוט הלא יהודי לא יזכה בה לשוויון זכויות ופולחן ולא ישתתף באופן זהה לרוב בהחזקת השלטון ולא ישתתף בהתויית תוכניות הלימודים החינוך וסמלי המדינה.

התוצאה היא על פי פשוטם של דברים העדפה מלכתחילה של ציבור יהודי על ציבור לא יהודי ופגיעה בעקרונות הדמוקרטים על פי המקובל לראותם כמאפייני המדינה הדמוקרטית.

ישראל מדינה דמוקרטית יהודית

הויכוח על אופייה של המדינה נוכח הסיכוי לאובדן רוב דמוגראפי יהודי הוא היפותטי באשר אופייה של המדינה כבר נקבע והוא מווסת עם חלוף השנים תוך שימוש במוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל: כנסת ,ממשלה ,ובתי המשפט.

מדינת ישראל הוקמה כידוע כבית לאומי לעם היהודי כמקלט מרדיפות ,לצידה של מדינה פלסטינאית שנועדה לשמש בית לציבור הערבי שהתגורר בה ,על פי תכנית חלוקה שאושרה של ידי אומות העולם . ההפרדה לשני עמים נעשתה מלכתחילה על פי השתייכותם האתנית דתית תרבותית השונה של שני העמים ומתוך הבנה כי כל אחד מהם טוב שיקיים מדינה על פי רצון אזרחיו.

מדינת ישראל בחרה לחזק את זהותה כבית ומקלט ליהודים על ידי חוק השבות,דהיינו מתן זכות לאזרחות בתחומה על סמך השתייכות לקבוצה דתית .יהודי פי ההלכה זכאי תמיד להתאזרח בישראל. בכך הבטיחה ישראל את קיום הרוב הדמוגרפי באמצעות חוק המעדיף נכוחה בעלי דת יהודית על פני כל מחזיקי דת אחרת לקבל אזרחות במדינת ישראל [חוק ייחודי בעולם המודרני] .

עוד פעלה מדינת ישראל לשמור על רוב יהודי בכך שמנעה מפליטי מלחמת השחרור ,אוכלוסיה ערבית שברחה /גורשהמשטחי מדינת ישראל ומשטחי המדינה הפלסטינית המיועדת ונכבשו במהלך מלחמת השחרור , לשוב לביתה. עוד שריינה מדינת ישראל את אופייה היהודי בהעברת הרכוש "הנטוש" רכוש שהיה בבעלות אוכלוסיית הפליטים הפלסטינאים לבעלות יהודית על ידי חקיקת חוק נכסי נפקדים. מדינת ישראל נתנה עדיפות בכל התחומים לציבור היהודי על פני המיעוט המוסלמי, חיזוק התרבות היהודית השפה העברית מוסדות הדת וכל סמל לאומי שזיהו את ישראל כמדינה לאזרחיה היהודיים. הציבור היהודי השתמש בדרכים "דמוקרטיות" ואפשר את בידולו של המיעוט במכוון, ממרכז ההכרעות או מכל אינטרס הלאומי בדרך של חקיקה בכנסת ישראל ועל ידי מתן תוקף לחקיקה זו על ידי פסיקת בית המשפט המצייתת לחוק ופועלת על פיו .

הצעקה העולה כיום בדבר אי אפשרות יישוב הערכים יהודי ודמוקרטי היא צעקה חלולה. בפועל ישראל היא מדינה דמוקרטית ,שעושה שימוש בכלים דמוקרטיים לשמר זכויות יתר של רוב יהודי. כך היה וכך גם יהיה . השינוי הדמוגרפי המתרחש ובא עלינו על ידי הרחבת הגבולות למדינה "דו לאומית " רק יאיץ את השימוש בכלים הדמוקרטיים כדי לשריין את שלטון הרוב,הדבר נעשה בעבר על ידי ממשלות במדינות בהן קיים היה מצב דומה ,למשל שריון מפתח שלטוני בחוקה על פיה לעולם יהיו ליהודים רוב המושבים בכנסת או שריון תפקיד ראש ממשלה ליהודי [לבנוניזציה].

Cosi fan tutte כך עושות כולן

זה נשמע ציני או גרוע אך זהו פרגמטיזם על פיו נוהגות מדינות ודוגמאות אינן חסרות ,ארצות הברית של אמריקה הדמוקרטיה הגדולה בעולם החזיקה לצד אזרחיה הלבנים בעלי הזכויות אוכלוסיה ענקית של עבדים עד לשחרורם ממעמדם כמעט מאה שנה לאחר הקמתה . חוקים המפלים בין שחורים ללבנים התקיימו עד לפני כחמישים שנה. ארה"ב נחשבת לדמוקרטיה ,הגם שלא בחלה בהליך אכזרי שיטתי גירשה ופגעה בבני המיעוטים שאכלסו את שטחה במשך אלפי שנים בטרם בוא האדם הלבן ליבשת. צבא ארצות הברית הוסמך על ידי הקונגרס להלחם באינדיאנים ולנשלם משטחי המחייה שלהם,ועדיין ארצות הברית היא דמוקרטיה גדולה.

יהודי או ישראלי

אבל שמא התכוונה הח"כ הטרייה ,קלדרון לצורך לתת דגש יתר לפן היהודי על פני הפן דמוקרטי במשמעות אחרת ? כזה העולה,בויכוח שבין הציבור המזהה עצמו יהודי ישראלי לציבור המזהה עצמו ישראלי יהודי. פשוטם של דברים הוא בויכוח אידיאולוגי הניטש בין ציבור חדור באמונה דתית ציבור שחוקי הדת יקרים בעיניו יותר מחוקי המדינה ,ציבור שסבור שיש לכפות את אמונתו באל על כול המתגוררים במדינת ישראל - לבין ציבור אזרחי המזהה עצמו כישראלי גרידא ,בין שיש בליבו אמונה לאלוהים ובין שהוא חילוני ,ובכל מקרה מעדיף שענייני המדינה והאופי האזרחי שלה לא יהיו כפופים להלכה הדתית.

ושוב משתמש הציבור הישראלי בזירה הדמוקרטית כדי להשפיע ולקבוע את אופייה של המדינה. בדרך של חקיקה, השפעה פוליטית ופסיקה משפטית נקבעת אופייה של המדינה.


יהודי

הציבור המזהה עצמו כיהודי דתי הצליח להשיג הישגים מרשימים עד כדי חיוב כלל הציבור הישראלי,לשמור על אופי יהודי בספירת החיים הציבוריים והפרטיים כאחד. בכלים של מימון כל צרכי הדת מהקופה הציבורית ,בהקמת בתי כנסת מקוואות וחינוך דתי על ידי כלל הציבור.צביון המדינה כשומרת במופגן על קדושת השבת וכשרות, מכוח חוקי העבודה והמנוחה . המדינה מחייבת את אזרחיה היהודיים להינשא ולהתגרש על פי הלכה דתית לה ניתן תוקף בחוק האזרחי ,המדינה מקיימת מוסד רבנות ראשית ונותנת סמכויות שיפוט על פי ההלכה היהודית לבתי דין רבניים .

דמוקרטי

האופי הדמוקרטי של המדינה נשמר בכך שצביונה היהודי דתי נקבע במוסדות דמוקרטיים אזרחיים מוסכמים על ידי כלל העם. סגירת רחובות ,החלת חוקי כשרות במוסדות הציבוריים ,הפרדה בין בנים לבנות במערכת החינוך הציבורי הדתי,אי מתן חופש לפרט להינשא שלא במסגרת דתית או להיקבר שלא בהשגחת מוסדות דת ,מניעת תחבורה ציבורית בימי חג ושבתות לא נכפו בכוח ואלימות על אזרחי המדינה. אזרחי מדינת ישראל באמצעות נציגיהם בכנסת ישראל באמצעות שופטיהם בבתי המשפט נתנו מנדט לקיום המצב "היהודי דמוקרטי" לסימביוזה שמלכתחילה אינה יכולה להתיישב.


ישראל תוכל לעצב את דמותה כמדינה דמוקרטית במובן של ביטול העדפת הרוב היהודי על המיעוט הדתי ושחרור הרוב החילוני מצבת המיעוט הדתי רק בדרך דמוקרטית של התארגנות פוליטית שישימו לעצמן למטרה שינוי שכזה והסיכוי לכך קטן.


אבי גולדברג מאי 2013

2 צפיות0 תגובות
bottom of page