top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

לבד בברלין - הנס פלאדה

הרומן הנפלא "לבד בברלין" פרי עטו של הנס פלאדה, מתרחש בתקופה שבו יצא היטלך למסע הצייד הגדול באירופה. הצייד הנאצי כובש ומשעבד לעצמו את היבשת הישנה. בו בזמן על הצייד לדאוג שבני ביתו ישתפו עימו פעולה. אילוף האוכלוסייה הגרמנית וסירוסה התרחש מהיום בו עלו הנאצים לשלטון בראשית 1933 וכללו חינוך מחדש ,ביטול הכנסייה שריפת ספרים והקמת מחנות הריכוז בגרמניה שנועדו להוליך את בעלי הדעות מבני העם הגרמני בתלם הנאצי ורק בשלב מאוחר יותר שמשו את האוכלוסיה הגרמנית ממוצא יהודי.


על יד הצייד הגדול שהיא מכונת המלחמה המשוכללת-הוורמאכט, פועל הצייד הקטן ,מערכת השעבוד כפייה והשחתת מידות המנוהלת בעזרת האס אס והגסטאפו שאינם מתירים אפס קצהו של חופש אישי לאזרחי גרמניה בין שהם סוציאליסטים או שומרי דת קתוליים או אזרחים שחונכו לחופש דעות וברוח ההשכלה של המאות שקדמו למפץ הנאצי.

מקום התרחשות הרומן רחוב יבלונסקי צילם אביהמצוד של הגסטאפו והמנגנון האכזרי שלו מתנהל באופן סמלי אחרי האזרח הקטן אוטו קוונגל הנגר ואשתו שהחליטו לפעול על פי צו מצפונם ולהתנגד לכפייה הנאצית על ידי חלוקת גלויות מחאה כנגד המשטר הופך את הספר לתשבץ בלשי אורבני, בו הקומיסר אשרייך מסמן בסבלנות בעזרת דגלונים על מפת העיר בלשכתו את מקום המצא הגלויות האסורות . עלילת הספר מתרחשת ברובה ברובע פרנצלאו ברג מצפון לאלכסנדרפלאץ ,שכונת מגוריו של הנגר . רחוב יבלונסקי בו ניצב בית הדירות בו גרים הנגר ואשתו, שכנים יהודים ונאצים בכפיפה אחת הוא קודקוד הציר הגיאוגרפי בו מתרחשים אירועים רבים במהלך העלילה, ציר המסומן על ידי נקודות במסלול חלוקת הגלויות האסורות. ומטרת הצייד הגדול היא תפיסת הנגר מפיץ הגלויות.


זהו רומן אורבאני המתרחש על מדרכות ברלין המזרחית ובחדרי המדרגות האפלוליים שלה ברובע פרנצלאו ברג . ,.בתי הרובע לא ניזוק כמו אזורים אחרים מהפצצות בנות הברית את העיר במהלך מלחמת העולם השנייה והרבה בניינים נותרו בו על תילם. רחוב יבלונסקי נקרא עדיין בשמו. רחובות אחרים המוזכרים בספר שינו את שמם אחרי 1945 וכיבוש העיר על ידי הסובייטים האדומים. השדרות שהיו "אליזבת" ו"קייזר" היוצאים מאלכסנדרפלאץ הפכו ל"לנין" ו"קרל מרכס", חלק משמות הרחובות נותרו על כנם וחלקם שוב הוסב עם נפילת החומה הברלינאית עם התפוררות גרמניה המזרחית.


ברובע פרנצלאו קיימים שני אתרים בעלי חשיבות יהודית, בית הכנסת הגדול שלא ניזוק בליל הבדולח ובית הקברות היהודי של הרובע המסתתר מאחורי מסעדת שניצלים ברחוב קנאק הסמוך לבית הכנסת.


על שינוי שמות רחובות בברלין בעקבות המהפכים הפוליטיים אפשר לקרוא במאמרו של מעוז עזריהו: המורשת ההיסטורית בנוף העירוני; הסבת שמות רחובות במזרח ברלין 1945-1991 בתוך מחלוקה לאיחוד גרמניה 1945-1990 בעריכת שולמית וולקוב המכון להיסטוריה גרמנית הוצאת עם עובד.


0 צפיות0 תגובות
bottom of page