top of page
death_declaration_Master.jpg

הצהרת מוות

גם למתים מגיע צדק ועל החיים לכבד את רצונם ולשמור על כבודם. גם אם אנו לא מוצאים את גופתם, גם אם הם רק בחזקת מתים.
קצין המשטרה המודח ר. נקרא לסייע בגילויו של נעדר. להתחקות אחרי בן למשפחה עתירת ממון, ונקלע נעצמו למערבולת בין אינטרסים כלכליים, תאוות בצע ותשוקה לאישה. "הצהרת מוות" הוא רומן מקורי המשלב אהבה ומתח מאת הסופר שהביא את ספרי המתח, הרומנים המקוריים,  "תל אביב קיץ קטלני", את  "פרידה מפריז " , "מסדר קוזימה" , "רצח בטור דה פראנס" ו 'אל תקרא לי סוחוי'  ולאחרונה את "השיט האחרון של הלולה", והפעם, האם הנעדר שאחריו מחפש קצין המשטרה המודח ר. עדיין חי? האם אפשר יהיה לעצור את משבר האקלים ולרסן את תעשיית הבשר בפעילות של  פעילים רדיקלים?. מסע מבת ים ברחבי העולם בחיפוש אחר נעדר. 

bottom of page