top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

הלוח העברי המקוצר

הלוח העברי המקוצר

אבי גולדברג

16.3.2024

 

ותשרי ותתאבל על חורבן קיבוצים \ על טבח יהודים רוקדים \ על אונס נשים וריצוץ גולגולות ילדים \ על פוגרום של טויוטה \ על ימי ביניים ומסעות צלב ודגל סהר \ ות"ח ות"ט של פראי אדם. והיה תשרי לאב \ ותקונן ותתאבל על שמחת \ והיה החודש לדם . והיו אימהות לאלמנות \ וילדים ליתומים והממשלה לאבן \ ונבחריך מציצים מחרכי ממ"דים\ בהרס עמל כפיך ולא יתאבלו \ וארס לשונם המשתלחת מפעפע \ ויגזלו את אוצרות העם ויעלו תועפות שוחד \ לאוחזים בכיסאותיהם פן יימוטו.

                  ויקרא החודש הראשון יון המצולה

 

                                חשוון   

וישבו אשתך וטפך  במלון דרכים \ וביתך טרף לטילי ישמעאל \ ומנהיגיך והשוטרים שעליך \איש באיש איש ברעהו שלחו ידם \ ושופטיך ומחוקקיך משותקים  בתרעלת לב ובטמטום מוח \ ודם חטופייך זועק מהמחילות ואין מושיע.

ורק בניך נותנים נפשם ונופלים על אדמתך \ לא תעלוצנה בנות פלישתים כי החרבת את עירן \ והרגת את ילדיהן \ ורמסת הריסות בתיהן \  ועם ישראל  בא חשבון עם אויביו \ וילוקו הכלבים דם עזה \ ומנהיגיך לא יושיעוך \רק בניך\  וחשוון הוא הראשון לקבורה.

                        ויקרא החודש השני מר    

 

                                 אדר

ונכנס אדר ומרבין בקינה \ ומרבין בשמחה \ ומעלים את תורתנו ואלוהינו לשווא \   ושתי בארמון ואסתר לא הושיעה \והמן והשטן מצחקים \ומלאך המוות במחול מסכות גויים באו"ם \  וברפיח. והדגל כבר אינו מכסה את עליבותכם \ וגם לא חכמת אבותיכם \ ואוי לבושתכם שלא תודו בה \ ותסרבו לעמוד על נפשכם ותקריבו את דם ארצכם \ ותקדשו את מזבח הקלפי ותקדשו לא אותיות פורחות \ רק פסולות נייר מצחינות \ ויימכר  מצפון האדם  באתנן הכסף.

ואתה המוכיח אל תקונן ואל תטיף \ רק לוח עברי חדש תן בידינו \ לזכר ימי ישראל הרעים \ לזכר הנרצחים והחטופים \ויהיה זכר עמלק למציאות ימינו.

                 ויקרא החודש השלישי אינבושת

                             ולא תסף המוכיח  

 

50 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אחד אחד ובאין רואה

אחד אחד ובאין רואה אבי גולדברג זה התחיל כך , רכבתי על האופניים על רציף תחליף  עץ   סינטטי בנמל תל אביב, חלפתי על פני מסעדת היוקרה "מול ים" ובזווית עיני אני קולט את נחמן יוצא מדלת צדדית של המסעדה  צועד

חור במציאות

חור במציאות/ סיפור קצר מאת אגי רגנר  [לקוח מספר הנושא אותו שם] אגי רגנר הוציאה לאור שלושה ספרים, קבצים של סיפורים קצרים : חור במציאות , מה שאתה רוצה, רק לא תה. סיפוריה שופעים הומור ואופטימיות מהסוג ש

bottom of page