top of page
  • תמונת הסופר/תאבי גולדברג

23 מרץ 1933 - היום האחרון לרפובליקת ויימאר

[תרגום, הערות השוליים וההדגשות הוספו על ידי אבי גולדברג]


תגובת יו"ר המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית ברייכסטאג הגרמני וולס להצעת החוק של אדולף היטלר לחוק ההסמכה1 המעניק לו כקנצלר את מלוא סמכויות החקיקה במקום להעבירן להצבעה ברייכסטאג .

ברלין 23 למרץ 1933 היום האחרון לחיי רפובליקת ויימר ולחיים הפוליטיים תחת חוקה.


בניין הראייכסטאג השרוף 27 פברואר 1933


תמליל הנאום

יו"ר הבית גרינג:

‏ זכות הדיבור לחבר הרייכסטאג וולס


וולס: גבירותיי ורבותיי! אנו הסוציאל-דמוקרטים מצדדים בדרישתו של קנצלר הרייך ובמדיניות החוץ שלו הקוראת לשוויון זכויות גרמני בין האומות באופן הרבה יותר נחרץ משום שתמכנו בכך מלכתחילה.

‏אני נוטל לעצמי את החירות, בהקשר זה, כדי להעיר ההערה אישית, שאני הייתי המדינאי הגרמני הראשון שהתנגד ולא האמין במדיניות של נטילת האשם על ידי העם הגרמני לפרוץ מלחמת העולם הראשונה וזאת בפני פורום בינלאומי, ליתר דיוק, בוועידת ברן ב -3 בפברואר 1919.‏


‏אף עיקרון בסיסי של מפלגתנו מעולם לא הצליח או יוכל למנוע מאתנו לייצג את טענותיה הצודקות של האומה הגרמנית בפני העמים האחרים בעולם.‏


‏שלשום, קנצלר הרייך העיר הערה בנאומו בפוטסדם, שאליה גם אנו מצטרפים. לדבריו, "האיוולת המוחלטת של תיאוריית המנצחים הנצחיים והמנוצחים שהולידה את האבסורד המוחלט של תשלום פיצויי מלחמה על ידי המנוצחים, מביאה לתוצאה של הרס כלכלת העולם".

הצהרה זו המתייחסת למדיניות חוץ; תקפה לא פחות במדיניות הפנים,

‏גם כאן התיאוריה של מנצחים נצחיים ומנוצחים היא, כפי שציין קנצלר הרייך, איוולת מוחלטת.

‏אך בדבריו של קנצלר הרייך הייתה גם הערה נוספת שהתייחסה לנאמר ב -23 ביולי 1919 באסיפה הלאומית. נאמר אז, "אנחנו עלולים להיות מופשטים מכוח, אבל לא מכבודנו, ברור כי יריבינו רוצים לפשוט מאתנו את כבודנו, אין ספק בכך. אבל אמונתנו היא ונחזיק בה לעולם, כי הניסיון הזה לפשוט מעלינו את כבודנו יכשל יום אחד ויחזור אל אלה שיזמו את הניסיון הזה, כי זה לא יהיה יותר רק כבודנו אשר חולל בטרגדיה העולמית."‏

‏זו היה ציטוט חלקי מהצהרה שממשלה בראשות המפלגה הסוציאל-דמוקרטים הגישה לפני כל העולם בשם העם הגרמני, ארבע שעות לפני תום שביתת הנשק 2 , כדי לחסום כל התקדמות נוספת של האויב. הצהרה זו מהווה השלמה רבת ערך להערת קנצלר הרייך.‏

‏שום דבר טוב לא יכול לצאת משלום שנכפה. וזה תקף עוד יותר על ענייני פנים.


הדיון בחוק ההסמכה ברלין מרץ

1933

‏פולקסגמיינסכאפט [קהילת לאום]* אמיתית לא יכולה להתקיים על בסיס כזה של כפיה. קיום כזה דורש קודם כל שוויון זכויות. מי ייתן וממשלה זו תגביל את עצמה מפני חריגות ומפולמוסים גסי רוח. מי ייתן והיא תאסור על הסתה לאלימות בקפדנות. אפשר להשיג זאת רק בהגינות ובאובייקטיביות כלפי כל הצדדים ורק אם צד אחד נמנע מלהתייחס ליריביו הפוליטיים המובסים כאילו היו פורעי חוק.‏

‏את החופש והחיים אפשר לקחת מאתנו, אבל לא כבודנו.‏


‏בהתחשב ברדיפות שהיו מנת חלקה של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית לאחרונה, אף אחד לא יכול לדרוש או לצפות ממנה שהיא תצביע בעד חוק ההסמכה שהוגש כאן. תוצאות הבחירות ב-5 במרץ הביאו רוב לקואליציה של מפלגות המרכיבות את הממשלה ובכך העניקו להן את ההזדמנות למשול, אך ורק כפי שנקבע בכתב וברוח החוקה.‏


‏אבל מקום בו ניתנת הזכות למשול, היא כרוכה יד ביד גם בחובה.

‏ביקורת על הממשל היא מועילה והכרחית. עם זאת, מעולם בהיסטוריה של הרייכסטאג הגרמני לא ניתנה אפשרות של שליטה על ענייני ציבור כפי שהוענקה לנציגים הנבחרים של העם, כפי שהיא כעת. יכולת שליטה זו אף תגבר אם יאושר חוק ההסמכה החדש. לסוג זה של שלטון כל-יכול צפויות להיות השלכות חמורות עוד יותר בשל הגבלת החופש המוחלט של העיתונות.‏


‏גבירותיי ורבותיי! לעיתים קרובות תוארה תמונה הרסנית של מצב העניינים השורר כיום בגרמניה. כמו תמיד במקרים כאלה, אין חוסר בהגזמה. מבחינת מפלגתי, אני רוצה לציין שאנו לא פנינו ובקשנו שום התערבות חיצונית בפריז, לא שלחנו מיליונים לפראג, ולא הפצנו חדשות פוגעניות בחו"ל.‏

‏היה לנו קל יותר להתמודד עם האשמות כאלה אם הדיווח על סוג המידע המבדיל בין טוב לרע היה נאסר כאן בעיתונות הגרמנית.


‏היה עדיף אפילו אם היינו יכולים, לומר במצפון נקי, שיציבות החוק הושבה והיא לטובת הכלל .

‏אבל זה, רבותיי, תלוי בכם.‏

‏האדונים של המפלגה הסוציאליסטית הלאומית [המפלגה הנאצית] קוראים לתנועה שהם השיקו מהפכה לאומית ולא לאומית -סוציאליסטית. הקשר היחיד בין המהפכה שלהם לסוציאליזם הוגבל עד כה לניסיון להרוס את התנועה הסוציאל-דמוקרטית, שהיוותה את עמוד התווך של התאוריה הסוציאליסטית במשך יותר משני דורות,3 (צחוק בוקע מספסלי הנציונל סוציאליסטים) ותמשיך לעשות זאת בעתיד. אם האדונים של המפלגה הסוציאליסטית הלאומית מתכוונים לבצע מעשים ברוח הסוציאליסטיים, הם לא היו זקוקים לחוק הזה כדי לאפשר להם לעשות זאת.‏

‏ברור הוא כי קיים רוב מכריע לממשלה בפורום זה. כל בקשה שתגישו בענייני העובדים, האיכרים, עובדי הצווארון הלבן, עובדי המדינה או ‏‏מעמד הביניים ‏יתקבל ויאושר ברוב מכריע אם לא פה אחד.

‏אבל אתם בכל זאת רוצים קודם כל לחסל את הרייכסטאג כדי להמשיך במהפכה שלכם. להרוס את אשר קיים אינו מספיק כדי להניע מהפכה.‏

‏הציבור מצפה להישגים. הם ממתינים לצעדים דרסטיים חיוביים כדי להילחם במצוקה הכלכלית הנוכחת לא רק בגרמניה, אלא בכל מקום בעולם.‏

‏אנו הסוציאל-דמוקרטים נשאנו באחריות משותפת בזמנים הקשים ביותר, וכפרס, נסקלנו.

‏ההישגים שלנו בשיקום המדינה והכלכלה ובמאבק לשחרור השטחים הגרמנים הכבושים יזכרו לעד בהיסטוריה.‏


‏יצרנו שוויון זכויות לכל ואת חקיקת העבודה החברתית. סייענו ביצירת גרמניה שבה הדרך למנהיגות פתוחה לא רק לרוזנים ולברונים, אלא גם לאנשים ממעמד הפועלים.

‏אתם לא יכול לסגת מהישגים אלה מבלי לחשוף את שאיפות הפיהרר שלכם.‏


‏כל ניסיון להחזיר את גלגלי ההיסטוריה לאחור יהיה לשווא. אנו הסוציאל-דמוקרטים מודעים לכך שאיננו יכולים למנוע במציאות זו את התוצאות של פוליטיקת הכוח על ידי מחאות משפטיות.

אנו מודעים לעובדות המציאות של השלטון הנוכחי שלכם. אבל לתחושת הצדק של העם הגרמני יש גם משמעות וכוח פוליטי, ולעולם לא נפסיק לפנות לתחושת הצדק הזו.‏


‏חוקת ויימאר אינה חוקה סוציאליסטית. אנחנו דבקים בעקרונות היסוד של מדינה חוקתית, לשוויון זכויות, ולתפיסת החקיקה החברתית המעוגנת בה. אנו הסוציאל-דמוקרטים הגרמנים מתחייבים חגיגית בשעה היסטורית זו לעקרונות האנושות והצדק, לחופש ולסוציאליזם.‏


‏שום חוק הסמכה לא יכול לתת לכם את הכוח להרוס רעיונות שהם נצחיים ובלתי ניתנים להריסה. אתם בעצמכם הצהרתם על אמונתכם בסוציאליזם. "חוק ביסמרק" נגד הסוציאליסטים לא הרס את המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. רדיפה נוספת אותנו יכולה להיות מקור כוח חדש למפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית.‏

‏אנו מצדיעים לאלה הנרדפים והמדוכאים ם. אנו משבחים את חברינו ברחבי רייך על עמידתם האיתנה ונאמנותם לערכים ראויות לשבחים. האומץ של אמונתם, הבלתי פוסקת - הם הערובה לעתיד בהיר יותר.‏


Volksgemeinschaft*


1 חוק ההסמכה(בגרמנית: Das Ermächtigungsgesetz), או בשמו הרשמי החוק לתיקון מצוקת העם והרייך (בגרמנית: Behebung der Not von Volk und Reich), הוא חוק שחוקק הרייכסטאג הגרמני ב-23 במרץ 1933, והעניק לממשלה סמכויות חקיקה מלאות,


211 בנובמבר 1918, בשעה 11:00


המפלגה הסוציאל־דמוקרטית של גרמניה: SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands, היא מפלגת השלטון בגרמניה, המפלגה הוותיקה ביותר בגרמניה. כיום היא מגנה את ההתקפה הרוסית על אוקראינה.


5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page